Gas


Gas is geen speelgoed en zal door een erkend installateur aangelegd moeten worden.

Hierbij behoort ook de rookgas afvoer van de geiser of cv ketel.

Deze blijft hiervoor dan ook verantwoordelijk.

 

Kima is bevoegd om gas installaties in uw gebouw, woning te mogen aanleggen c.q. te onderhouden.

Laat jaarlijks de gas en rookgas installatie nakijken om gevaren zo klein mogelijk te houden.

Het komt nog te vaak voor dat mensen overlijden aan een rookgasvergiftiging (koolmonoxide)

 

Kima staat u gaarne bij voor advies hierin.

Zie ook verwarmings installatie.

©Velzart